Leden Raad van Advies

Mevrouw dr. A.M.H. Bisschops, psycholoog (Universiteit van Tilburg)

Prof. dr. W.H. Gispen, Rector Magnificus emeritus (Universiteit van Utrecht)

Prof. mr. A.G. Castermans, hoogleraar Burgerlijk Recht (Universiteit van Leiden)

Mr. C.A.R.M. van Leuven, raadsheer Hof Den Bosch (familierecht)

Prof. mr. A.J. Akkermans, hoogleraar Privaatrecht (Vrije Universiteit Amsterdam)