NICVA

Strategie Nicva

Strategie 2018-2019

 1. Nicva wil een nieuwe speler zijn in het leveren van adequate interventies in zaken waar complexiteit en sensitiviteit spelen en die vaak emotioneel beladen zijn.
 2. Nicva introduceert het telefonische en online interventie loket.
 3. Nicva richt zich daarbij op alle sectoren en de overheid voor een pilot van de interventiefunctionaris (ombudsfunctionaris).
 4. Nicva ontwikkelt daartoe een basisopleiding voor de interventiefunctionaris en verkrijgt een accreditatie voor de opleiding.
 5. Nicva wil zijn bestand aan interventiedeskundigen uitbreiden en voorzien in een adequate training (on the job).
 6. Nicva wil met publiciteit laten zien dat de interventies door Nicva succesvol zijn.
 7. Nicva wil naast het versterken van de banden met bestaande relaties werken aan de ontwikkeling van nieuwe partnerships.

Strategie 2019-2020

 1. Evaluatie strategie 2018-2019 en herbezien waar nodig en betrek daarin de toolbox van gehanteerde interventietechnieken
 2. In 2019 maken we een eerste jaarrapportage.+
 3. Een pilot uitzetten voor het op afroep inzetten van een de interventiefunctionaris voor bedrijven, instellingen en de overheid naast de reeds bestaande technieken van coaching klachtbehandeling, bemiddeling en mediation.
 4. Nicva wil het vertrouwen winnen van werkgevers(organisaties) en werknemers(organisaties).
 5. Een opleidingsprogramma ontwikkelen en uitrollen voor sectorgerichte specialisatie voor de interventiefunctionaris.

Strategie 2020-2021

 1. Evaluatie strategie 2019-2020 en herbezien waar nodig
 2. Nicva realiseert een keurmerk voor interventiefunctionarissen door accreditatie.
 3. Herbeoordeelt voortdurend haar opleidingen/trainingen aan de hand van de praktijkervaringen en verwerkt dat in het trainings- en opleidingsprogramma
 4. De website van Nicva bevat een geanonimiseerde casuïstiek om aan de publiciteitsdoelstellingen van Nicva te kunnen beantwoorden.

Site by NoBears BV